เซทกล่อง+สมุด

 

เซทกล่องใส่ซองและสมุดอวยพร

 

 PROMOTION

กล่องใส่เงินลายการ์ด

วัสดุกระดาษหนาแข็ง 1 กล่อง

ราคา 1,200 บาท

ขนาด 12x12x12 นิ้ว

ราคา 1,200 บาท

 PROMOTION

กล่องใส่เงินลายการ์ด

วัสดุกระดาษหนาแข็ง 1 กล่อง

ราคา 1,200 บาท

ขนาด 12x12x12 นิ้ว

ราคา 1,200 บาท

 

 

SET PROMOTION

กล่องใส่เงิน 1 กล่อง

พร้อมสมุดเซ็น 2 เล่ม

ลายการ์ดแต่งงาน ราคา 2,300 บาท

ขนาด 12x12x12 นิ้วกล่องอย่างเดียว ราคา 1,200 บาท

พิเศษ ราคาพร้อม สมุด 2 เล่ม

ลายการ์ดแต่งงาน 2300 บาท

SET PROMOTION

กล่องใส่เงิน 1 กล่อง

พร้อมสมุดเซ็น 2 เล่ม

ลายการ์ดแต่งงาน ราคา 2,300 บาท

ขนาด 12x12x12 นิ้วกล่องอย่างเดียว ราคา 1,200 บาท

พิเศษ ราคาพร้อม สมุด 2 เล่ม

ลายการ์ดแต่งงาน 2300 บาท

SET PROMOTION

กล่องใส่เงิน 1 กล่อง

พร้อมสมุดเซ็น 2 เล่ม

ลายการ์ดแต่งงาน ราคา 2,300 บาท

ขนาด 12x12x12 นิ้วกล่องอย่างเดียว ราคา 1,200 บาท

พิเศษ ราคาพร้อม สมุด 2 เล่ม

ลายการ์ดแต่งงาน 2300 บาท

SET PROMOTION

หีบใส่เงิน 1 หีบ

พร้อมสมุดเซ็น 2 เล่มลายการ์ดแต่งงาน

ราคา 5,000 บาท

หีบอย่างเดียว ขนาด 18x12x12 นิ้ว

ราคา 4500 บาท

 

 

SET สุดคุ้ม!!

กล่องอาคลิลิกทึบใส่เงิน มีตัวLock 1 กล่อง

พร้อมสมุดเซ็น 2 เล่ม

ลายการ์ดแต่งงาน ราคา 3,000 บาท 

ขนาด 12x12x12 นิ้ว  ราคา 3,000 บาท

SET สุดคุ้ม!!

กล่องอาคลิลิกทึบใส่เงิน มีตัวLock 1 กล่อง

พร้อมสมุดเซ็น 2 เล่ม

ลายการ์ดแต่งงาน ราคา 3,000 บาท 

ขนาด 12x12x12 นิ้ว  ราคา 3,000 บาท

 SET PROMOTION

กล่องใส่เงินวัสดุไม้ พร้อมตัว Lock 1 กล่อง

พร้อมสมุดเซ็น 2 เล่ม

ลายการ์ดแต่งงาน ราคา 4,000 บาท

ขนาด 12x12x12 นิ้ว

ราคา 4,000 บาท

 

 SET PROMOTION

กล่องใส่เงินวัสดุไม้ พร้อมตัว Lock 1 กล่อง

พร้อมสมุดเซ็น 2 เล่ม

ลายการ์ดแต่งงาน ราคา 4,000 บาท

ขนาด 12x12x12 นิ้ว

ราคา 4,000 บาท

 SET PROMOTION

กล่องใส่เงินวัสดุไม้ พร้อมตัว Lock 1 กล่อง

พร้อมสมุดเซ็น 2 เล่ม

ลายการ์ดแต่งงาน ราคา 4,000 บาท

ขนาด 12x12x12 นิ้ว

ราคา 4,000 บาท

SET PROMOTION

 หีบใส่เงิน 1 หีบ  พร้อมสมุดเซ็น 2 เล่ม

 ลายการ์ดแต่งงาน  

ราคา 5,000 บาท

 หีบอย่างเดียว ขนาด 18x12x12 นิ้ว

 ราคา 4500 บาท

 

SET PROMOTION

 หีบใส่เงิน 1 หีบ  พร้อมสมุดเซ็น 2 เล่ม

 ลายการ์ดแต่งงาน  

ราคา 5,000 บาท

 หีบอย่างเดียว ขนาด 18x12x12 นิ้ว

 ราคา 4500 บาท

SET PROMOTION

สำหรับงานแต่งงาน 500 ท่าน!!

กล่องหีบไม้ ลายการ์ด (ใหญ่พิเศษ)

ราคา 8,500 บาท พร้อมสมุดเซ็น 2 เล่ม

ลายการ์ดแต่งงาน

ขนาด 61X31.5 cm

ราคา 8,500 บาท

 

   
   
   

 

 

%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%